Webmail for studenter og ansatte ved NMBU / Webmail for students and employees at NMBU.


Ansatte og organisasjoner ved NMBU / Employees and organizations at NMBU

Studenter ved NMBU / Students at NMBU


I en overgangsfase vil gamle løsninger være tilgjengelige. Det er ikke mulig å sende epost ut herfra.

In a transition phase old email solutions will remain available. They can recieve but not send emails.


Studenter ved UMB / Students at UMB


IT-avdelingen / IT-department